Home Databanken VTB

Voges, Natalie. Amerikabegeisterung in Deutschland in den zwanziger Jahren. In: Informationen Volkskunde Rheinland-Pfalz: 16:2 (2001) 13-23

Motieven en wijze waarop de veranderde houding van Duitsland t.o.v. Amerika was gebaseerd

signatuur
I 045

trefwoorden
volkscultuur(Duitsland)
massacultuur
identiteit
stereotype

auteur
Voges, Natalie