Home Databanken VTB

Westerburger, Ben. Andreas den Boer (1841-1917). De 'heilige' frater. in: Godsvrucht en deugdzaamheid : godsdienst en kerk in Tilburg door de eeuwen heen. Red. Henk van Doremalen, Ronald Peeters. 170-189. Tilburg : Stichting tot behoud van Tilburgs Cultuurgoed, 1997. 192 p.
ISBN 9074418104

Door omgeving gezien als 'heilige', duizenden gebedsverhoringen na zijn dood, bedevaart en broederschap

signatuur
3920
2.1 c10
Godsvrucht

trefwoorden
bedevaart(Nederland, Noord-Brabant, Tilburg)
Boer, Andreas den
heilige

auteur
Westerburger, Ben