Home Databanken VTB

Bijker, Karin. De heilige van Heikant. Tilburg en de zalige Peerke Donders. in: Godsvrucht en deugdzaamheid : godsdienst en kerk in Tilburg door de eeuwen heen. Red. Henk van Doremalen, Ronald Peeters. 144-169. Tilburg : Stichting tot behoud van Tilburgs Cultuurgoed, 1997. 192 p.
ISBN 9074418104

signatuur
3920
2.1 c10
Godsvrucht

trefwoorden
bedevaart(Nederland, Noord-Brabant, Tilburg)
Donders, Peerke
devotie
put

auteur
Bijker, Karin