Home Databanken VTB

Thelen, Ton. Over roomse deugdzaamheid en burgerlijke beschaving. in: Godsvrucht en deugdzaamheid : godsdienst en kerk in Tilburg door de eeuwen heen. Red. Henk van Doremalen, Ronald Peeters. 70-111. Tilburg : Stichting tot behoud van Tilburgs Cultuurgoed, 1997. 192 p.
ISBN 9074418104

Zorg om de ware godsvrucht en goede zeden, afwijzend tegenover vermaak, devotionalisering d.m.v. oprichting broederschappen, bedevaartgenootschappen, verspreiding en bezit devotionalia.
Verbod op m.n. vieren vastenavond, volksgebruiken bij huwelijk

signatuur
3920
2.1 c10
Godsvrucht

trefwoorden
katholiek(Nederland, Noord-Brabant, Tilburg)
civilisatie
beschaving
kermis
carnaval
vermaak

auteur
Thelen, Ton