Home Databanken VTB

Hoppenbrouwers, Frans. Adriaenken Marcelissen uit Tilburg (1627-1666) en het begin van de derde orde der Norbertijnen. in: Godsvrucht en deugdzaamheid : godsdienst en kerk in Tilburg door de eeuwen heen. Red. Henk van Doremalen, Ronald Peeters. 8-34. Tilburg : Stichting tot behoud van Tilburgs Cultuurgoed, 1997. 192 p.
ISBN 9074418104

Lekenvrouw die uitgroeide tot een bijzonder religieus fenomeen, visionaire, hongerkunstenares, wonderdoenster en voorspraak bij de heiligen, in relatie tot het streven naar een Norbertijnse derde orde.

signatuur
3920
2.1 c10
Godsvrucht

trefwoorden
engel(Nederland, Noord-Brabant, Tilburg)
duivel

auteur
Hoppenbrouwers, Frans