Home Databanken VTB

Stokvis, Pieter R.D. 'Huisvrouwelijke' arbeid. Technologie en tijdsbesparing sinds het Interbellum. In: Amsterdams sociologisch tijdschrift: 28:3 (2001)350-376

getuigenissen over de receptie van huishoudelijke apparaten, taken van de huisvrouw, uitbesteding en verdeling van de taken, veranderingen in de huishoudelijke arbeid enz.

signatuur
A 077

trefwoorden
huishouden(Nederland)
huishouding
huisvrouw
vrouw
man

auteur
Stokvis, Pieter R.D.