Home Databanken VTB

Theologie in Mokum : kerkelijke godgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Red. Marcel Barnard, Alle Hoekema, Hanneke Meulink-Korf. Zoetermeer : Meinema, 2001. 167 p.
ISBN 9021138271

signatuur
3920
2.2.1
Theologie

trefwoorden
predikant(Nederland)
onderwijs