Home Databanken VTB

Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600 = Repertory of Dutch songs until 1600.Samengest. Martine de Bruin, Johan Oosterman
2 dl.
Bd. 1: 1-630. + CD-ROM
Bd. 2: 639-919. Gent etc : Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde etc, . 919 p.
ISBN 9072474422

signatuur
3978
1 c A
Repertorium

trefwoorden
lied(Nederland)
repertorium