Home Databanken VTB

Nederlandsche liederen in den volkstoon voor gemengd koor : tweede bundel
. Amsterdam : Alsbach, 1903. 164 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
1 c 20e
Nederlandsche

trefwoorden
lied(Nederland)