Home Databanken VTB

Bonte vlucht : één- en meerstemmige liederen en canons met aanwijzingen voor guitaarbegeleiding : tweede bundel. Bijeengebr. Piet Tiggers. Amsterdam : De Arbeiderspers, 1938. 191 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
8.5c 20e
Bonte

trefwoorden
lied(Nederland)
jeugdbeweging
AJC
arbeider