Home Databanken VTB

Wanneperveen 700 jaar; een bundel opstellen over heden en verleden. Kampen : IJselakademie, 1984. p.
ISBN 90 6697 010 3

signatuur
9309
c4
Wanneperveen

trefwoorden
volksfeest(Nederland, Overijssel, Wanneperveen)
feest (p.59-67)
onafhankelijkheidsfeest (p.60-65)
boerenhuis (p.125-132)