Home Databanken VTB

Spelen in de Middeleeuwen : over schaken, dammen, dobbelen en kaarten. Red. W.S. van Egmond, M. Mostert. Hilversum : Verloren, 2001. 208 p.
ISBN 906550642X

signatuur
3970
5.1
Spelen

trefwoorden
vrijetijdsbesteding
spel
dammen
dobbelen
schaken