Home Databanken VTB

Wanneperveen 700 jaar; een bundel opstellen over heden en verleden. Kampen : IJselakademie, 1984. p.
ISBN 90 6697 010 3

signatuur
9309
c4
Wanneperveen

trefwoorden
verjaardag(Nederland, Overijssel, Wanneperveen) (p.65, 67)
vorst (p.65, 67)
maaltijd (p.134)
voeding
koninginnedag