Home Databanken VTB

Wanneperveen 700 jaar; een bundel opstellen over heden en verleden
. Kampen : IJselakademie, 1984. p.
ISBN 90 6697 010 3

'

signatuur
9309
c4
Wanneperveen

trefwoorden
dagindeling(Nederland, Overijssel) (p.134)
ijsvermaak (p.149)
markt (p.59-60)
onafhankelijkheidsfeest (p.148-149)
oranjefeest (p.65, 67)
pasen (p.148)