Home Databanken VTB

'Er waren een Marokkaan, een Turk en een Nederlander...' : volkskundige en taalkundige opstellen over het vertellen van moppen in de multiculturele wijk Lombok. Red. Theo Meder. Amsterdam : Stichting Beheer IISG, 2001. vi, 210 p.
ISBN 9068612158

signatuur
3987
I
Er

trefwoorden
mop(Nederland)
multicultureel
allochtoon
autochtoon
immigrant