Home Databanken VTB

Kamphorst, T.J. Register van vrijetijdsonderzoek. Beredeneerde bibliografie
Deel 1. omvattende 500 studies uit de periode 1935-1975. Amsterdam : , 1976. p.

signatuur
3970
c
Regis

trefwoorden
kamperen(1935-1975, Nederland)
sport
televisie

auteur
Kamphorst, T.J.