Home Databanken VTB

Kamphorst, T.J. Register van vrijetijdsonderzoek. Beredeneerde bibliografie. Deel 1, omvattende 500 studies uit de periode 1935-1975. Amsterdam : , 1976. p.

signatuur
3970
c
Regis

trefwoorden
vrijetijdsbesteding(1935-1975, Nederland)
bibliografie
recreatie
attractiepark
toerisme
reizen

auteur
Kamphorst, T.J.