Home Databanken VTB

Kampen, Judith M. van . Schrijvers aan het woord naar aanleiding van een moord : onderzoek naar de relatie tussen Melis Stokes Rijmkroniek, Velthems continuatie van de Spiegel historiael en de historieliederen over de moord op graaf Floris de Vijfde
Doctoraalscriptie. [S.l.] : [s.n.], 2001. 97 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
6.1 c 16e
Kampen

trefwoorden
historielied(Nederland)
moordlied
Melis Stoke
Floris de Vijfde
lied

auteur
Kampen, Judith M. van