Home Databanken VTB

Jas, Marieke. Leiden BPL 2912 : een overlev(er)ingsgeschiedenis
Doctoraalscriptie Middelnederlandse letterkunde. Utrecht : [s.n.], 1988. 122 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
1c 16e
Hs Leiden

trefwoorden
lied(1500-1600)

auteur
Jas, Marieke