Home Databanken VTB

Protestants Nederland tussen tijd en eeuwigheid. Red. S.J. Voolstra, J. Vree. Zoetermeer : Meinema, 2000. 261 p.
ISBN 9021137941

eindtijdlectuur; tijd en eeuwigheid in troonredes, in het kerklied, in oudejaarspreken; de Zwijndrechtse Nieuwlichters; zending en chiliasme; vroege oecumene, etc

signatuur
3920
2.2
Protestants

trefwoorden
eschatologie(Nederland)
protestant
millennium
kerklied
oudejaarspreek
jaarwisseling