Home Databanken VTB

Luykx, Paul. Andere katholieken : opstellen over Nederlandse katholieken in de twintigste eeuw. Nijmegen : SUN, 2000. 335 p.
ISBN 9061685907

geschiedenis van de katholieken, in eigen kring en in de Nederlandse politiek en samenleving

signatuur
3920
2.1 c
Luykx

trefwoorden
katholiek(Nederland)

auteur
Luykx, Paul