Home Databanken VTB

Margry, Peter Jan. Een 'beatus destructor' oftewel de bulldozercultus van Padre Pio. in: Devotioneel ritueel : heiligen en wonderen, bedevaarten en pelgrimages in verleden en heden. Red. Paul Post, Louis van Tongeren. Kampen : Gooi en Sticht, 2001. 205 p.
ISBN 9030410248

Analyse van de aard en de snelle groei van zijn cultus, en de daarmee samenhangende verdringing van en alliantie met andere devoties, de rol van de media

signatuur
3910
11.2
Devotioneel

trefwoorden
heilige
Padre Pio
devotie
wonder
bedevaart

auteur
Margry, Peter Jan