Home Databanken VTB

Henseler, Mira Renée. BPL 2912 das (Overijssels Liedboek) : - einführende Betrachtung und Teiledition -
scriptie Universiteit Leiden, vakgroep Duitse taal- en letterkunde. Leiden : [Henseler], 2000. 124 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
1 c 16e
Overijssel

trefwoorden
liedboek(Nederland, Overijssel)
lied

auteur
Henseler, Mira Renée