Home Databanken VTB

De religieuze ruis in Nederland : thesen over de versterving en de wedergeboorte van de godsdienst. Red. Erik Borgman, Anne-Marie Korte. Zoetermeer : Meinema, 1998. 131 p.
ISBN 9021137291

Discussie over de situatie van de godsdienst, de herkomst, de verschijningsvormen en betekenis van nieuwe religiositeit

signatuur
3910
III
Religieuze

trefwoorden
religiositeit(Nederland)
sekte
secularisering
evangelisatie
ritueel
traditie