Home Databanken VTB

Pop in Friesland : 40 jaar herrie. Red. Marco van der Leest, Sjouke Nauta. Leeuwarden : Friese Pers boekerij, 1999. 160 p.
ISBN 9033010925

signatuur
3978
11.2 c2 20e
Pop

trefwoorden
muziek(Nederland, Friesland)
popmuziek
volksmuziek
identiteit