Home Databanken VTB

Staal, Ede. Door 't dak zie ik de maan : Groninger liedteksten van Ede Staal. Verz. Siemon Reker. Groningen : Bureau Groninger Taal en Cultuur RUG, 2000. 82 p.
ISBN 9080585718

signatuur
3978
11.1 c 20e
Staal

trefwoorden
lied(Nederland, Groningen)

auteur
Staal, Ede