Home Databanken VTB

Jong, Jeroen de. Ziekte en zaligheid : heilige 'genezers' in Nederlandse bedevaartsoorden. Amsterdam : Boom, 1997. 127 p.
ISBN 90-5352-363-4

12 heiligen die zieken tot steun waren

signatuur
3910
12.3.1
Jong

trefwoorden
ziekte(Nederland)
bedevaart
genezer
heilige

auteur
Jong, Jeroen de