Home Databanken VTB

Bey, Jette. (Onze woning moet om ons passen) : huiselijkheid en inboedel in Limburg in de negentiende eeuw
Doctoraalscriptie CMG Nieuwste Geschiedenis, Katholieke Universiteit Nijmegen. Oss : Bey, 2000. 108 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3945
3 c 11
Bey

trefwoorden
drinken(Nederland, Limburg)
koffie
thee

auteur
Bey, Jette