Home Databanken VTB

Rosenberg, Max, Avi Bercovich. Darche No'am - Aangename wegen; de joodse feestdagen en hun plaats in de gemeenschap. in: Feesten vieren in heden en verleden : visies vanuit vijf wereldgodsdiensten. Red. Trees Andree, Cok Bakker. 50-57. Zoetermeer : Boekencentrum, 1997. 120 p.
ISBN 9023900154

signatuur
3940

Andree

trefwoorden
jood
feest
seider

auteur
Rosenberg, Max, Avi Bercovich