Home Databanken VTB

Kromhout, Bas. De deling van Nederland. Geschiedenis bindt regio's over de grenzen. In: Skript: 22:2 (2000) 5-16

Interviews met wetenschappers over de herontdekking van Limburgse, Zeeuws-Vlaamse en Nedersaksische grensoverschrijdende geschiedenis

signatuur
S 082

trefwoorden
identiteit(Nederland)
regionalisme

auteur
Kromhout, Bas