Home Databanken VTB

Zoo vele verscheidenheden der boerderij; 12 maanden op 't Friese platteland; arbeid en ontspanning van een veehouder in de eerste helft van de 19e eeuw (Doeke Wijgers Hellema bij Barrahûs) en nu (Jan Reitsma te Driesum). Bew. Ynte Botke. Leeuwarden : Fries Museum, 1990. 64 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3962
X c2
Zoo

trefwoorden
personeel(Nederland, Friesland)
inhuurtermijn
hooien
kermis
vermaak
slacht