Home Databanken VTB

Akker, K.J. van den. Van de mond der oude Middelzee : Schetsen uit het oude leven op het land en uit het boerenbedrijf
4e dr.. Leeuwarden : Friesche Maatschappij van Landbouw, 1948. 493 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
9309
c2 Alg
Akker

trefwoorden
veeteelt(Nederland, Friesland)
kleding
huisraad
onderwijs
landbouw

auteur
Akker, K.J. van den