Home Databanken VTB

Meiden, J.A. van der. Calvijn en het kerklied : Een studie van H. Hasper. Goes : Oostebaan & Le Cointre, 1987. 184 p.
ISBN 90 6047 899 1

signatuur
3978
5 c 3 16e
Calvijn

trefwoorden
kerklied(Nederland)
Calvijn
psalm
Hasper, H.
geestelijk lied

auteur
Meiden, J.A. van der