Home Databanken VTB

Lukken, Gerard. Rituelen in overvloed : een kritische bezinning op de plaats en de gestalte van het christelijke ritueel in onze cultuur. Baarn : Gooi en Sticht, 1999. 400 p.
ISBN 9030409789

signatuur
3900
III.3
Lukken

trefwoorden
ritueel
symboliek
muziek
feest
herdenking
musealisering

auteur
Lukken, Gerard