Home Databanken VTB

Deterink, Ben, Ben Velthuis. Het trouwen en de bruiloft. In: Jaarboekje stichting heemkunde Ootmarsum: 18 (2000) 89-95

signatuur
J 080

trefwoorden
huwelijk(Nederland, Overijssel, Ootmarsum)
bruiloft
nabuurschap
krentenwegge
voeding
kleding

auteur
Deterink, Ben, Ben Velthuis