Home Databanken VTB

Kooi, Jurjen van der. De nachtmerje fan Rawier : Fryske sêgen oer it boppenatuerlike. Leeuwarden : Friese Pers Boekerij, 2000. 320 p.
ISBN 9033012081

signatuur
3989
c
Kooi

trefwoorden
juffer(Nederland, Friesland)
duivel
heks
nachtmerrie
weerwolf
vrijmetselaar

auteur
Kooi, Jurjen van der