Home Databanken VTB

Dekker, Ton. Ideologie en volkscultuur: een geschiedenis van de Nederlandse volkskunde. in: Volkscultuur : Een inleiding in de Nederlandse etnologie. Red. Ton Dekker, Herman Roodenburg, Gerard Rooijakkers. 13-65. Nijmegen etc. : SUN etc., 2000. 445 p.
ISBN 90 61686342

signatuur
3900
III c
Volkscult.

trefwoorden
volksverhaal(Nederland)
Schrijnen, Jos.
Ven, D.J. van der
Vries, Jan de
Meertens, P.J.
volkskunde-atlas

auteur
Dekker, Ton