Home Databanken VTB

Sleebe, Vincent. Het rustige platteland, een negentiende-eeuwse erfenis?. In: Pro memorie: 2:2 (2000) 273-287

verschil in criminaliteit in de provincie Groningen en de Achterhoek; de oorzaken; de eenwording van de criminaliteitspatronen

signatuur
P 106

trefwoorden
platteland(Nederland)
criminaliteit
stereotype
nabuurschap
buurt
beschaving

auteur
Sleebe, Vincent