Home Databanken VTB

Hoekstra Azn, M. De historische elfstedentocht : gehouden den 2en januari 1909 uitgeschreven door de (Nederlandsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding), georganiseerd door de (De Friesche IJsbond) te Leeuwarden
Rerpint van de uitgave: Den Haag, 1909
. Leeuwarden : Gerben Dykstra, [s.a.]. 54 p.
ISBN 9070522101

signatuur
3970
5.10
Hoekstra

trefwoorden
schaatsen(Nederland, Friesland)
Elfstedentocht

auteur
Hoekstra Azn, M.