Home Databanken VTB

Dekker, Ton. Volkskunde op eigen kracht. In: Volkskundig bulletin: 26:1 (2000) 42-55

Houding van oudere volkskundigen (o.m. Schrijnen, Meertens) t.o.v. het vertonen van volksgebruiken : afwijzend, voortkomend uit opvatting dat de volkscultuur de meest authentieke uitingsvorm van de nationale volksaard is; de aantrekkingskracht van de etnische ideologie; de periode na WO II; de gedachten van J.J. Voskuil

signatuur
V 271

trefwoorden
Vries, Jan de(Nederland)
identiteit
Voskuil, J.J.

auteur
Dekker, Ton