Home Databanken VTB

Rooijakkers, Gerard. Die kulturelle Biografie der Region. Kulturgeschichte zwischen Museum und Landschaft in den Niederlanden. In: Rheinisch westfaelische Zeitschrift Volkskunde: 45 (2000) 21-41

signatuur
R 075

trefwoorden
cultuurgeschiedenis(Nederland)
museum
landschap
volkskunde
etnologie
regionale geschiedenis

auteur
Rooijakkers, Gerard