Home Databanken VTB

Welters, H. Feesten, zeden, gebruiken in Limburg. Venloo : Uyttenbroeck, 1877. 120 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3940
c 11
Welt

trefwoorden
dood(Nederland, Limburg)
begrafenis
nabuurschap
spreekwoord (71)
gezegde (71)

auteur
Welters, H.