Home Databanken VTB

Quay, P.P. de. De genoegzaamheid van het natuurlijk gezond verstand : prijsverhandelingen over godsdienst, zedenkunde en burgerlijke maatschappij in Nederland aan het einde der 18e eeuw. Den Haag : SDU, 2000. 161 p.
ISBN 9012089530

signatuur
3900
XIII.3
Quay

trefwoorden
religiositeit(1775-1800, Nederland)
moraal

auteur
Quay, P.P. de