Home Databanken VTB

Flokstra, Tjeerd. Samenleven in het nieuwe land : een schets van de sociale, culturele en geestelijke ontwikkelingen in de Noordoostpolder, 1942-1970. Kampen : Stichting IJsselacademie, 2000. 287 p.
ISBN 9066971088

signatuur
3900
XIII.4 c4
Flokstra

trefwoorden
vereniging(Nederland, Flevoland)
feest (78,95)
sport (108-)
muziek (158-)
regionalisme (216-)
feest (230-)

auteur
Flokstra, Tjeerd