Home Databanken VTB

Flokstra, Tjeerd. Samenleven in het nieuwe land : een schets van de sociale, culturele en geestelijke ontwikkelingen in de Noordoostpolder, 1942-1970. Kampen : Stichting IJsselacademie, 2000. 287 p.
ISBN 9066971088

signatuur
3900
XIII.4 c4
Flokstra

trefwoorden
vereniging(Nederland)
verzuiling
wonen
kleding
religiositeit
processie

auteur
Flokstra, Tjeerd