Home Databanken VTB

Goed gevonden : textielvondsten uit archeologische opgravingen in de Grote of St. Laurenskerk te Alkmaar. [Red. P. Bitter]. Alkmaar : Dienst stadsontwikkeling en beheer, 1999. 224 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3955
3 c7
Goed

trefwoorden
kleding(Nederland, Noord-Holland, Alkmaar)
textiel
textielnijverheid
boedelinventaris