Home Databanken VTB

Buiks-Hendrickx, José. (Kroniek van 100 jaar). 35 jaar Heemkundige kring. In: Land aan Breede Aa: 9:18 (2000) 6-134

21. gebruik dat bij ondertrouw de ongehuwde buren op bier werden getrakteerd, het (verschoolbier). Gebeurde dit niet dan werden de volgende dag (offerblokken), oude schoenen en klompen vergezeld met een hatelijke tekst, opgehangen. Drinkpartij liep uit de hand.
30-31. Oproep van pastoors om zich niet te verkleden, te maskeren; vastenavond houden is zondigen en zelfs gevaarlijker dan de kermis; gedicht tegen carnaval

signatuur
L 005

trefwoorden
carnaval(Nederland, Noord-Brabant, Rijsbergen)
huwelijk (21)
jongelingschap
charivari
vastenavond (30-31)

auteur
Buiks-Hendrickx, José