Home Databanken VTB

Kruiger, Johan. Regionale identiteit als inspiratiebron. [samenst. Werkgroep Ruimtelijke Kwaliteit ; red. Johan Kruiger]. Assen : Provinciaal Bestuur van Drenthe, 2000. 60 p.
ISBN ontbreekt

Typerende aspecten van Drentse architectuur; als bron voor hedendaags bouwen

signatuur
3905
X c3
Kruiger

trefwoorden
wonen(Nederland, Drente)
identiteit
boerenhuis
huis

auteur
Kruiger, Johan