Home Databanken VTB

Venbrux, Eric. Op het ijs kent men 's lands wijs. Over de betekenis van het schaatsen. in: Ons soort mensen : levensstijlen in Nederland. Red.: Huub de Jonge. 273-311. Nijmegen : Sun, 1997. 317 p.
ISBN 9061686164

Het schaatsen markeert overgangen in tijd en ruimte als in sociale posities, en schept een tijdelijke onthechting die leidt tot gevoelens van saamhorigheid.

signatuur
3905
XII c
Ons

trefwoorden
vlag(Nederland)
hardrijderij
folklorisme
commercialisering

auteur
Venbrux, Eric