Home Databanken VTB

Jonge, Huub de, Anton Blok. Open of dicht. Winkeltijden en de Nederlandse cultuur in de twintigste eeuw. in: Ons soort mensen : levensstijlen in Nederland. Red. Huub de Jonge. 185-214. Nijmegen : Sun, 1997. 317 p.
ISBN 9061686164

signatuur
3905
XII c
Ons

trefwoorden
winkel(Nederland)
winkeltijd
zondagsheiliging

auteur
Jonge, Huub de, Anton Blok